Säker och användarvänlig IT

Info

TJÄNSTER

Produkter inom IT och kommunikation.
Konsultation, projektledning och utbildning vid migrering, uppgradering och nyinstallationer.
Installation och konfiguration av hård- och mjukvara.
Drift, support och övervakning av er IT-miljö.
Alltid med säkerhet och användarvänlighet som ledord.


QUARQNET

Bildades vårvintern 2002 som en enskild firma, en biverksamhet med fokus på trådlösa nätverk. Firman utvecklades och breddades, till att 2012 bli ett aktiebolag med fullservice mot företag, och i viss mån privatpersoner, i och omkring Jämtland.
Bolaget drivs sedan 2015 åter som en sidoverksamhet, då jag är anställd i annat företag på heltid.